Satış Sözleşmesi

SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE BİLGİLENDİRİLME 
Alıcı, site üzerinden elektronik ortamda ya da telekominikasyon araçları ile verdiği siparişlerde iş bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır. Mesafeli satış sözleşmesinin uygulamasında: 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili hükümler geçerlidir. 
Alıcı sipariş vermekle sözleşmeyi akdettiğini, ilgili yasal hükümler uyarınca: sözleşme ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu önbilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini kabul ve beyan eder. lingese.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
GENEL HÜKÜMLER

1- ALICI, lingese.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
2- Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir.
3- Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 
4- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa ALICININ talimatı ile teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.
5- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
6- SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI'ya öncelikle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik eder; aksi durumda ürün bedelini iade eder.
7- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin lingese.com sitesinde ALICI’nın siparişi oluştururken internet üzerinden sanal ortamda kabul edilmiş olması, e-mail ile SATICI tarafından ALICI'ya gönderilmiş olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
8- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 
9- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi veya yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ödediği şekilde kendisine geri ödenir.
10- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanları, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
11- ALICI’nın satın almış olduğu ürünün garanti belgesi ile satımı zorunlu olan ürünlerden olması halinde, ALICI ürününün kutusunun lingese.com tarafından açılıp garanti belgesinin lingese.com tarafından imzalanmasını peşinen kabul eder.
12- ALICI'nın kart ile yaptığı ödemelerde; ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 (on) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın 10 (on) günlük sürede bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesabına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir. SATICI'nın 10 günlük sürede bankaya ödeme yapmış olmasına rağmen, bankanın iade süresinin uzatmasından SATICI sorumlu değildir.
13- ALICI, SATICI tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermektedir. Bu kapsamda ALICI, SATICI’ya ait olan ve/veya SATICI'nın iştiraki olan veya ilerde olacak diğer internet siteleri tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile ALICI'dan başka herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla her türlü elektronik e-mail/sms/fax vs. gönderebileceğini kabul ve beyan eder. ALICI dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, SATICI'ya çağrı veya e-mailde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. SATICI, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip SATICI bu talebin gereğini yerine getirecektir. Diğer internet sitelerinden gelen maillerde vazgeçmek için diğer internet sitelerinde tanımlanan yol izlenmelidir.
CAYMA HAKKI

1- ALICI (Tüketici), 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 48. Maddesi uyarınca: on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. 2- Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak iade edilecektir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
3- Faturanın arkasında yer alan iade ile ilgili kısımların tüketici tarafından doldurulması zorunludur.
4- Bu belgelerin ulaşmasını takip eden takip eden 10 (On) gün içerisinde ürün bedeli ALICI'ya ALICI’nın ödediği şekilde iade edilir.
5- Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Bununla birlikte iptal ve cayma durumlarında sepetteki tüm ürünler iade edilmedikçe, kargo ücreti iade edilmeyecektir. 
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. 
- Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.) 
- Her türlü yazılım ve programlar 
- DVD, VCD, CD ve kasetler 
- Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) 
- Hür türlü kozmetik ürünleri 
- Telefon kontör siparişleri
- İç giyim ürünleri
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI'nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda borçlu genel hükümler uyarınca temerrüde düşmüş sayılacak, temerrüde düşen tarafın edimini süresi içerisinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (Yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında, edimin yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf sözleşmeden dönüp sözleşmenin ifa edilmemesinden kaynaklanan zararını karşı tarafa ödetme hakkını haizdir. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. 
YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile bu kısmı aşan meblağlar bakımından SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 01/08/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.110,58 TL'dir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.